Tin mới

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hình thức online Quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hình thức online

Tin Tức

07/12/2019

Thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ bắt buộc đối với các cá nhân thuộc diện quy định của Nhà nước.Công đoạn quyết toán là một phần khi thực hiện nghĩa vụ này.

Theo dõi chúng tôi