Những điều cần biết về bảo hiểm tín dụng, rủi ro tài chính

Những điều cần biết về bảo hiểm tín dụng, rủi ro tài chính

Việc Làm

15/01/2020

Thị trường tài chính là một thị trường được nhiều người tìm đến bởi khả năng sinh ra lợi nhuận từ một khoản tiền đầu tư ban đầu, tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì vậy, bảo hiểm tín dụng, rủi ro tài chính xuất hiện với mục đích khắc phục hậu quả của những rủi ro.

1. Bảo hiểm tín dụng, rủi ro tài chính là gì?

Bảo hiểm tín dụng, rủi ro tài chính là loại bảo hiểm cho những rủi ro tín dụng trên thị trường tài chính do ngân hàng thương mại phát hành, trong đó công ty bảo hiểm theo nguyên tắc cam kết hoàn trả để khắc phục những hậu quả mà rủi ro đó có thể gây ra. Đối tượng bảo hiểm ở đây là rủi ro tín dụng. 

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính là gì?

Cả người đi vay và người cho vay đều có thể mua bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính. Khi bắt đầu, người mua bảo hiểm sẽ phải ký hợp đồng bảo hiểm, trong đó ghi rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hai bên trong giao dịch và đều đặn hàng kỳ phải trả phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm. Khi có rủi ro tín dụng bất ngờ xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ đứng ra giúp người đi vay trả nợ, cũng như giúp người cho vay thu lại khoản vay của mình. Rủi ro tín dụng ở đây có thể do cá nhân người vay gặp khủng hoảng tài chính và không có đủ khả năng để trả nợ, cũng có thể do người gây tử vong, mất khả năng lao động.

2. Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính có vai trò gì?

Rủi ro tín dụng, rủi ro tài chính là những rủi ro xuất hiện nhiều trên thị trường tài chính. Đầu tư trên thị trường tài chính mang lại lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khi mọi người có khoản tiền tiết kiệm mà tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng, với mục đích thu được giá trị tăng thêm của khoản tiền này, họ sẽ mang chúng đi cho những chủ thể thiếu hụt, cần vốn trong nền kinh tế. Những người cầu vốn nếu muốn sử dụng vốn vay thì phải trả một khoản chi phí vốn vay gọi là tiền lãi cho người cho vay. Những hoạt động này diễn ra trên thị trường tài chính.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là nếu người đi vay không thể trả nợ theo như hợp đồng? Đó là rủi ro tín dụng. Mặc dù người ta đã phải quy định mức lãi suất để hạn chế hậu quả của rủi ro này, tuy nhiên mức tiền lãi chỉ có thể bù đắp một phần số tiền người cho vay bỏ ra. Vì vậy, để tránh việc người đi vay vỡ nợ, người cho vay sẽ mua bảo hiểm tín dụng cho khoản vốn vay của mình.

Nếu xảy ra rủi ro tín dụng, người cho vay coi như mất không số tiền mình cho vay, nếu khoản tín dụng này đã được bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ trả cho người mua một số tiền gọi là tiền bảo hiểm coi như bồi thường. 

Hiện nay, tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại đều đã được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật. 

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính và các gói

Trong trường hợp bạn là người đi vay ngân hàng, bảo hiểm tín dụng giúp bạn trả nợ ngân hàng trong trường hợp bạn không thể trả nợ đúng hạn như hợp đồng. Việc này giúp ngân hàng ngăn ngừa các nợ xấu. Vì vậy, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính không chỉ đảm bảo tài sản của bên cho vay mà còn có lợi với bên đi vay khi giúp họ trả khoản nợ của mình.

3. Các gói bảo hiểm tín dụng, rủi ro tài chính uy tín

Các gói bảo hiểm tín dụng, rủi ro tài chính thường được các ngân hàng thương mại kết hợp với công ty bảo hiểm lớn cung cấp. Vì vậy, các gói bảo hiểm của ngân hàng chỉ cung cấp cho người đi vay của ngân hàng đó. Một số sản phẩm bảo hiểm uy tín trên thị trường:

* Sản phẩm Bảo An Tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và công ty bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif.

* Sản phẩm Cho vay kết hợp bảo hiểm tín dụng của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank).

* Sản phẩm bảo hiểm của Ngân hàng Shinhanbank phối hợp với tổ chức bảo hiểm PTI.

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính giúp cho những nhà đầu tư vào thị trường tài chính, cũng như các trung gian tài chính an tâm hơn để cho vay vốn. Nhờ vậy, việc luân chuyển vốn dễ dàng hơn. Không chỉ các doanh nghiệp mà các cá nhân nhỏ lẻ cũng nên mua bảo hiểm này.

Theo dõi chúng tôi